"Molitva je prvi dar Božiji, kroz koji se svi ostali darovi zadobijaju"

Mokra Gora Živopisna dolina između Tare i Zlatibora, retko je selo koje u svom ataru ima četiri crkve. Prva i najstarija se nalazi u zaseoku Kršanje, druga u samom centru sela, treća u Turističkom naselju “Mećavnik” dok se četvrta nalazi na lekovitom izvoru “Bele vode”.

Prvu su Turci tri puta spaljivali a Mokrogorci je uporno dizali iz pepela. Po predanju crkva Svetog Vaznesenja sagrađena je krajem 17. veka, pre velike seobe Srba na veoma skrovitom mestu kraj reke Belog Rzava opkoljena sa obe strane visokim stenama. Posle tri spaljivanja crkve u Kršanju, Mokrogorci 1892. godine podižu crkvu od kamena koja i danas postoji. Jednostavne arhitekture, jednobrodna sa polukružnom apsidom od sige, pravougaone osnove, ova crkva u Kršanju pripada tipu manjih seokih crkava. U njoj se nalazi vredni ikonostas izrađen 1849. godine i uz njega ikone Isusa Hrista velikog arhijereja na prestolu i ikona Bogorodice sa Hristom na prestolu, slikane iste godine.

Crkva Svetog Proroka Ilije u centru sela podignuta je 1945. godine. Izgrađena je u obliku lađe kao kopija hršćanske crkve osim što je od obrađenih brvana, a ne od kamena. Građena od drveta, tipičnog građevinskog materijala za ovaj kraj, a sa uređenim prostorom porte i parohijskim domom ova crkva upotpunjava ambijentalne vrednosti sela.

Crkva Svetog Jovana Krstitelja (fotografija iznad), nalazi se na lekovitom izvoru “Bele Vode”, na levoj obali reke Kamišine. Podignuta je na temeljima crkve koju je podigao jedan Dubrovčanin u znak zahvalnosti izvoru koji se nalazi u njenom okruženju. Gradnja crkve započeta je 2000. godine na inicijativu Odbora za obnovu i izgradnju crkvenih objekata pri Zavičajnom udruženju Mokrogoraca „Šargan”, a temelje hrama osvešatao je 2002. godine episkop žički Hrizostom. Do 2011. godine crkva je ozidana i obložena dekorativnom fasadom, uređen je prostor oko hrama i podignut prilazni most preko reke Kamišine. U luneti iznad ulaznih vrata izvedeno je poprsje Svetog Jovana Krstitelja u mozaiku.

Gradnja Hrama Svetog Save u Turističkom naselju “Mećavnik”, uz blagoslov Episkopa žičkog Hrizostoma, počela je 2003. godine i posvećena je prenosu moštiju Svetog Save. Crkva je predata na bogosluženje, 24. januara 2005. godine, a tom prilikom Episkop Hrizostom služio je i prvu liturgiju u crkvi. Graditelјski, ova crkva je brvnara i u celosti je sazdana od drveta, kao i zvonik pored nje. Zidovi su od borove talpe, a pokrivena je šindrom. Ikonostas je izgrađen od lipovog drveta – koje je poreklom ispred najstarije mokrogorske crkve, u Kršanju, posvećene Svetom vaznesenju Gospodnjem, za koju se pretpostavlјa da je iz 14.veka. Uradili su ga majstori Duborezačkog atelјea ”Petrović” u Beogradu, u vizantijskom stilu, a ornamentika na ikonostasu je u stilu ”moravske škole kamene plastike”. Bogoslužbene knjige i sosude za bogosluženje kuplјene su u Moskvi i, kao i samo zdanje Hrama i zemlјište na kome se nalazi, dar su Maje i Emira Kusturice, ktitora ovog Hrama.

Sva crkvena zdanja vredan su spomenik lokalne istorije kroz koji se ogleda duh stanovništva i kulturni identitet Mokre Gore.